แขนยืดไสลด์

  • TELESCOPIC ARM

    แขนยืดไสลด์

    Bonovo Telescopic Arm เรียกอีกอย่างว่าแขนกระบอก ส่วนแรกเป็นร่างกายคงที่ ส่วนที่เหลือเป็นร่างกายที่เคลื่อนไหว ร่างกายที่เคลื่อนไหวทั้งหมดได้รับการติดตั้งในร่างกายที่ตายตัว กระบอกสูบแบบสโตรกใช้เพื่อขยายหรือหดกลับ โดยทั่วไปจะใช้กับรถขุดสำหรับหลุมลึกหรือการทำงานในระดับความสูงที่สูง