ร็อคอาร์มแอนด์บูม

  • ROCK ARM&BOOM

    ร็อคอาร์มแอนด์บูม

    Bonovo Rock Arm และ Boom พร้อมแรงขุดที่แข็งแรงกว่าซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุด การก่อสร้างถนน การก่อสร้างที่อยู่อาศัย การก่อสร้างดินแช่แข็ง และโครงการประเภทอื่น ๆ ง่ายต่อการทำลายดินที่แข็งมากและพื้นซีเมนต์ มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องตัดค้อนที่สามารถทำได้โดยเฉพาะ สภาพการทำงาน