คราด

  • New land clearing rakes stick rake from BONOVO, available at factory price only, for 1-100 ton excavators

    ที่ดินใหม่...

    Bonovo Rake เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว การจัดการพืชพรรณ การร่อนดิน/หิน และการกำจัดไม้พุ่มและต้นไม้ที่ไม่ต้องการวัสดุสามารถร่อนและคัดแยกเพื่อขจัดเศษขยะที่ไม่ต้องการและทิ้งดินหรือวัสดุที่ดีไว้เบื้องหลังทั้งในทิศทางย้อนกลับและไปข้างหน้า