แขนเสริม

  • EXTENSION ARM

    แขนเสริม

    Bonovo Extension Arm เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย และช่วยให้คุณสามารถจัดการกับโครงการที่ก่อนหน้านี้ต้องใช้รถขุดที่มีระยะยื่นยาว
    มันเป็นสิ่งที่แนบมาอย่างสูงสุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีงานเข้าถึงที่ยาว แต่ไม่ต้องการจ่ายเงินสำหรับรถขุดระยะไกล